Chờ đợi gì tại sự kiện mùa xuân của Apple?

Phunuduongthoi.vn - "Spring Loaded" là tên sự kiện đầu tiên trong năm 2021 của Apple. Dự kiến, "Táo Khuyết" sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm mới tại đây. Apple tổ chức sự kiện đầu tiên của năm 2021 vào ngày 20/4 (giờ địa phương). Nhiều khả